Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

3051 54b7 445

October 11 2018

0039 cb08 445
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viashitsuri shitsuri
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viashitsuri shitsuri
5224 1718 445
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
1322 084b 445
Reposted frommanxx manxx viatobecontinued tobecontinued
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm

October 09 2018

0313 482a 445
Reposted fromoll oll viapffft pffft
3853 4142 445

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viashampain shampain
9891 47de 445
Reposted fromkelu kelu viapressanybeton pressanybeton
9722 6113 445
Reposted fromTamahl Tamahl viapressanybeton pressanybeton

October 08 2018

9744 b836 445
Reposted fromcalifornia-love california-love viaPicki91 Picki91

October 07 2018

4393 95fe 445
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
8055 819c 445
Reposted fromwishnia wishnia viaamphetaminelogic amphetaminelogic
3484 04cb 445
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainto-black into-black
Reposted fromFlau Flau viapressanybeton pressanybeton
8233 943e 445
Reposted byFeindfeuermangoePicki91hvafaenhiqualitycakesbarockstraycatwithmyheadinspacexanthseeyouthanksforfisheseyelynthebLabRatOr28LabRatOr28

October 06 2018

7943 79bc 445
Reposted bycannellleMelhiorSzavislavBinicolorfulvillainPicki91olewkastraycatloneliestofangelsanimaresklittledisappointmentsseaweedmirandocathilliumChibichanpanatobeliveinmethallie

October 05 2018

5727 6d87 445
Reposted fromEtnigos Etnigos viapannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl